Możliwość wykonywania operacji lotniczych o wysokim ryzyku nad zgromadzeniami osób oraz transport osób lub materiałów niebezpiecznych.

Kategoria Certyfikowana – jest kategorią o wysokim ryzyku, operacje wymagają certyfikacji BSP na podstawie rozporządzenia (UE) 2019/945. W stosownych przypadkach, jeżeli właściwy organ, w oparciu o ocenę ryzyka uzna to za konieczne może być również wymagana certyfikacja operatora oraz uzyskanie licencji przez pilota bezzałogowego statku powietrznego. Operacje klasyfikuje się w kategorii certyfikowanej wyłącznie wówczas, gdy spełnione są następujące warunki:

a) nad zgromadzeniami osób;
b) wiąże się z przewozem osób;
c) wiąże się ona z przewozem materiałów niebezpiecznych, które w razie wypadku mogą stanowić wysokie ryzyko dla osób trzecich.

FAQ

×
img

    Jak możemy pomóc?

    Szybki kontakt

    +48 881 726 700

    electronics@dilectro.pl